Referat vinterturen 1998

Norefjell 15.feb

 

Søndag 15.feb.98 gikk årets vintertur av stabelen. Turen som originalt var ment som dagstur i Nordmarka, ble grunnet snømangel flyttet til Norefjell. Vi skulle forsøke å gjennomføre en tidligere planlagt, men ikke gjennomført topptur på ski til Høgevarde og gråfjell. Ved påmeldingsfristens utgang, hadde ingen foreløpig meldt sin interesse for turen. To medlemmer hadde dog meldt avbud. Etter hvert viste det seg at den manglende påmeldingen kun skyldes "dårlig" erindringsevne.

Ved åttetiden om morgenen startet Terje H., Trond og Bernt (Styrets representant) ferden fra Kolbotn. Alf ble effektivt hentet fra Veitvet en halvtime senere.
Terje stillte med bil, og følgelig ble transporten til/fra Norefjell gjennomført på en upåklagelig måte. Vel framme på Tempelsæter kunne vi bare konstatere at 1.) værgudene denne gangen viste seg fra sin bedre side og 2.) vi hadde ikke noe kart. Da klubben nå allerede disponerer 2 kart over samme område, valgte vi denne gangen IKKE å kjøpe nytt.

Ca 11.30 startet ferden mot Høgevarde i strålende solskinn. Alle stilte med feller og godt humør, så turen oppover fortonet seg dermed som den reneste signingsferd. Utsikten vestover var til enhver tid upåklagelig.

Fellene viste seg å være meget effektive, så selv om vinden økte proporsjonalt med oppnådde høydemetere kunde vi runde toppen etter ca. 1,5 time. På toppen blåste det kuling i vindkastene (muligens).
Til undertegnede store overraskelse stod det en selvbetjent turistforeningshytte rett bak toppen. Som en enda større overraskelse dro Alf fram nøkkelen til hytten, og sørget dermed for at rasten kunne gjennomføres i meget lune og behagelige omgivelser.

Etter et kort "plenumsmøte" grunnet blåsten, bestemte vi oss for å avkorte turen noe i forhold til originale planer. I stedet for å gå via toppen på Gråfjell, skulle vi nå alternativt gå vest for toppen ned mot Donkelitjern. Et kjent område for de som var med på sommerturen 1996.

Undertegnede stillte fortsatt med feller. Trond med blått klister, Terje H. med rødt klister og Alf uten noe under skia. Det er vel bare å erkjenne at feller neppe var riktig verktøy i nedover bakkene, da de hadde en forferdelig tendens til å trenere den totale fremdriften. Undertegnede fant det likevel behagelig i isete og bratte bakker. Fellene ble etter hvert erstattet med bakglatte ski. Heller ikke dette påvirket den totale massefarten noe nevneverdig i positiv retning. Tilbaketuren til Tempelsæter via Donkelitjern gikk forøvrig som planlagt.

Turen ble så offisielt avsluttet ved at styret spanderte kaffe og kaker på Eggdal Borgerstue.

Og alle var enig om at det hadde vært en fin tur.....

Bernt Jordbræk

[Tilbake til Hovedside]