REFERAT

HØSTTUREN - 99

Høstturen gikk i år av stabelen 10. Oktober, i området nord for Sokna, nærmere bestemt Buvatn / Bukollen. Deltakere var Bjørn, Lars, Kjell, Terje Haugen, Bernt og Trond. Vi reiste fra Kolbotn kl. 0800, og møtte Kjell på Sokna kl. 0930. Etter ytterlige 30 minutter var vi klar til å begynne å gå. Traseen var lagt til Fjellelvi, som renner fra Nedre Prestegardstjern og ned i Buvatn.

På grunn av mye nedbør de siste dagene, var vannstanden i elva forholdsvis stor. Til tross for dette tok det tid før den første plumpingen var et faktum. Terje, som hadde gummistøvler, klarte å krysse elva uten store problemer. Bernt, med fjellstøvler, derimot, fikk fuktet sokkene sine. Etter dette hadde alle deltakerene en større eller mindre plumping. Uten at det plaget oss, selvfølgelig.

Vi hadde den første rasten i solskinn halvveis opp i elva, med nydelig utsikt over Buvatn og skogsåsene omkring. Etter rasten fortsatte vi opp elva, i terreng som vekslet mellom kampesteiner og nydelige sva.

Elveløpet ble fulgt hele tiden, med unntak av et kortere stykke hvor elva gikk gjennom myrterreng.

Da vi kom til Nedre Prestegardstjern, ble det besluttet at vi skulle dreie østover, og følge fjellet tilbake til Buvasskollen. Dette ble gjort, samtidig som været skiftet fra solskinn til overskyet og vind. Dette gjorde stoppen på Buvasskollen så kort som mulig, og vi fulgte stien ned fra fjellet og tilbake til skogen. Vel nede fra fjellet, stoppet vi og nøt resten av maten, samt en kopp kaffe. Terje gjorde visse erfaringer når det gjelder termosens evne til å holde på varmen, men dette var mer til forlystelse enn ergrelse. Etter hvert begynte det så smått å snø, og vi innså at vi måtte komme oss hjem før turen gikk over til å bli ny vintertur.

Vi var nede ved bilene igjen ca. kl. 1700, og vel hjemme i tide til å legge barna.

I styrets øyne var turen vellykket, og elve traseen kan anbefales for barneturer på varme sommer dager

Styret

Trond Bernt Bjørn

Sign. sign sign