Referat fra høsttur til Håøya
23.Oktober-1993

Turen gikk av stabelen som planlagt den 23.oktober-1993. Flertallet av klubbens medlemmer hadde av forskjellige årsaker valgt å stå over denne turen. Deltagerne var Trond, Bernt og Terje H. Trond var avhengig av å reise hjem på lørdag kveld p.g.a. jobb. Det ble derfor besluttet å omgjøre turen til dagstur. Trond var sjåfør.

Vi tre ankom Ytre Hallangspollen ved 10-tiden som planlagt, og byttet ut bilen til Trond med kassererens 14 - for Askeladd. Båten hadde visse begrensninger mht. fart og antall personer, men med bare tre deltagere samt værgudene på vår side gikk overfarten uten problemer. Vi fortøyde båten på små båtbrygga i "Sagbukta", og la i vei oppover sørøya. Noen hundre meter oppe i lia passerte vi øyas drikkevanns reservoar. Dammen var inngjerdet med ca 6 m høyt nettinggjerde, og et en gang så vakkert tre utenfor gjerde var "pepret" med blå skilt og 4" spiker som anga at dette var drikkevann.

Turen bar videre oppover i lia over "Pipermyra" på vei mot "Brudeleina"... Sagnet forteller om opphavet til navnet: "En tjeneste gutt fra Drøbaksida hadde lagt sin elsk på en vakker storgårdsdatter ra Røyken. Foreldrene ville ikke vite av ham, så han "røvet" datteren og rodde over fra Sætre til Håøya. Jenta vrikket beinet på vei ned og gutten måtte bære jenta fra "Brudeleina" til "Brudesten hvor hans kamerater lå og ventet med båt."

Ikke skjønte vi hvorfor gutten skulle dra med seg jenta akkurat denne veien, men vi fulgte stien motsatt vei mot toppen av Håøya. Terrenget på vei mot "Varden" viste seg å være veldig kuppert. Vi passerte en gammel 3-seters utedo samt div. gamle ruiner fra krigens dager. Utrolig nok fant vi "Varden", og denne mektige fjelltopp 229 m.o,h. ble besteget av alle deltagerne uten nevneverdige problemer.

For å variere litt på veivalget tok vi oss tilbake langs vestsiden av øya.

Etter en bedre lunch fortsatte turen nedover mot "Rauneflaue" grotte. Denne hadde vi litt problemer med å finne , men da vi endelig fant den måtte den selvfølgelig utforskes. Nøye. Trond hadde vært forutseende nok til å ta med lommelykt. Bernt ofret seg resolutt, uten frykt for eventuelle ville dyr eller lignende og ålte seg inn i hulen. Hulen var ca 3 m dyp 1 - 1,5 m høy og hadde en åpning på ca 40 cm i diameter. Etter denne serverdigheten gikk turen tilbake til "Sagbukta" videre over mot "Tåjeodden" og forbi "Mølla" og "Møllejordet" på midtøya.

Vi ankom vestre "Dragsundsbukta" som forøvrig var belagt med tynn is. (Bernt prøvde ikke om isen holdt !). Derimot gjorde vi opp bål og tok os en kort rast før vi gikk til østsiden tilbake til "Sagbukta" der båten lå fortøyd. Overfarten tilbake gikk uten problemer. Vi fikk lagt båten på land for vinteren. Vi rundet av med kaffe og sjokolade i hytta før vi reiste hjem.

Og alle var enig om at dette hadde vært en vellykket dagtur...

 

Terje Haugen

[Tilbake til Hovedside]