Referat årsmøte i Gastrocnemius Spadserclub                                                          

Dato: 4. november 2015

Sted: Hjemme hos Bjørn

1.       Årsmøte valgte Kjell Ø som ordstyrer og som referent Bjørn

 

2.       Gjennomgang av årets turer ved sittende styre som var Kjell Ø, Bernt og Bjørn

ü  Kjell Ø refererte fra vinterturen som var en helg-/skitur på hytta til Terje. Referat foreligger ikke og det ble bemerket av årsmøte og notert som avvik. Kjell Ø lovet å levere referat før jul, men det er uvisst hvilken jul han tenkte på…

ü  Vårturen som undertegnede gjennomførte var en båttur fra lørdag til søndag med tilhørende Gastroiade hvor deltagelsen og gjennomføringen var meget bra. Her ble det henvist til referat som forelå klubbens medlemmer kun kort tid etter gjennomføringen.

ü  Sommerturen ble gjennomført og arrangert av Bernt og denne var som vanlig en stor suksess med stort fremmøte av både klubbens medlemmer og gjester. Bernt fortalte med stor innlevelse om denne turen, men henviste også til referat som forelå kort tid etter turen var gjennomført.

ü  Høsttur var også i regi av Bernt, men ble en dagstur i lokale skoger som alternativt til Gyrifisen som klubben faktisk har vært på før, men som turarrangør ikke hadde fått med seg. Det ble selvfølgelig tilgitt da referat fra turen forelå medlemmene raskt etter turen!

 

3.       Regnskapet ble behørig gjennomgått av vår faste og dyktige kasserer Kjell Ø, og regnskapet viste som vanlig et stort overskudd – da vi ikke har brukt noen penger siden sist. NOK 849,- var den totale summen som klubben nå disponerer. Bruken av disse midlene ble diskutert, men ingen hadde muligheten til å bruke opp et så stort beløp så dette blir liggende til neste års styre.

 

4.       Ingen hadde gjort seg fortjent til noen utmerkelse i år, så det ble ikke utdelt noen diplomer.

 

5.       Andre saker fra avtroppende styre var å få klubben over på nymotens verktøy, nemlig Facebook. Denne jobben har Kjell Ø tatt på seg og etter litt pludring er vi nå over (tror vi). Webmaster Aaslie lovet også å oppdatere våre gamle sider med tur-året 2015, men etter dette vil de trolig ikke bli oppdatert og fryses.

 

6.       Nytt styre bestående av Lars H, Kjell S og Terje la fram turer for 2016 og denne årsplanen ligger nå ute på FB sidene.

 

7.       Det var ingen andre saker fra påtroppende styre.

 

8.       Saker fra medlemmer var ikke meldt inn, men fordeling av kostnader ble tatt opp av ordstyrer og kasserer da dette var diskutert tidligere. Etter litt frem og tilbake, ble det enighet om følgende som ordstyrer ikke er sikker på om han skjønte, men som alle de andre skjønte. Og følgende formel skulle brukes: (4 kr. x antall km x antall biler) / antall medlemmer som deltar og hvor sjåføren for sin del eller noe sånt… its just money J

 

For styret 2015

 

Bjørn