Invitasjon til Vintertur 6. mars 2011.

 

Viser til tidligere mail vedr.  årets vintertur.

 

http://www.skiforeningen.no/img/publish/3470.jpg

 

Vinterturen i år blir en skitur med start på Sollihøgda. Vi går løype 84 til Høgåsen, Finneflakseter og ender på Sørsetra (til sammen 9,8 km). Herifra går turen videre (løype 87) til Kleivstua (3,5 km) og til Kongens utsikt (ca 1 km). Vi returnerer til Kleivstua, hvor vi tar felles lunch.

 

Etter lunch er det retur tilbake til Sollihøgda. Om det er noen som ønsker å gå en lengre retur-tur så kan vi avtale dette under veis.

 

Foreslår at vi starter (med utgangspunkt i Oppegård) kl 09:00 slik at vi er fremme på Sollihøgda ca kl 10:00.

 

Endelig starttidspunkt og transportavklaring gjøres etter at antall påmeldte er avklart (så langt har Kjell Ø, Bjørn, Terje og Lars meldt seg på).

 

Påmeldingsfrist (til meg) settes til torsdag den 3. mars kl 16:00.

 

 

 

Hilsen Lars