Innkalling til vårtur / sommermøte 2000

 

Vansjø, Østfold fra lørdag 27 mai til søndag 28 mai 2000.

 

 

Vansjø.

 

Vansjø, med øyer, sund og kanaler hører til de aller mest populære padleområder. Dette innsjøsystemet ligger i Østfold fylke, mellom Moss og Rygge. Vannet er splittet av øyer og nes. Totalt er det over seksti store og små øyer.

Utformingen av Vansjø har skjedd i løpet av de siste to millioner år. Havet sto omlag 175 meter høyere i Vansjøområdet enn i dag. Isbreene smeltet og landet steg cirka 10 meter på 100 år i den første tiden. Nå er landhevingen cirka 25-30 centimeter pr 100 år.

Raet ble dannet av at isbreen skjøv sand og grus foran seg. Raryggen dukket opp av havet for 8-9000 år siden. Landhevingen og raets dannelse førte til en oppdemning av det som nå er Vansjø. Havet ble stengt ute, og ferskvann strømmet til fra landområdene innenfor. For 4-5000 år siden oppsto Mosseelva, som er Vansjøs avløpskanal til havet.

Vannet er karakteristisk med sin til dels sterke grønne farge, noe som skyldes enorm algevekst. Sjøen kan derfor kalles en mesotrof, dvs. at den har en viss egenproduksjonsevne.

 

Vårtur / Sommermøte.

 

I år kombineres vårturen med sommermøte.

 

Turen starter lørdag 27. mai der de påmeldte samles på parkeringsplassen ved Greverud senteret kl. 0900.
Ferden går herfra til Karlshus i Råde. Kjøreturen vil ta ca. en time. Det er bestilt leie av kanoer hos Halvorsrød gård. Utsetting  av kanoene vil finne sted ved broen over til Oksenøya. Her vil det også være muligheter for parkering av bilene. Alternativ parkering er Halvorsrød gård, som ligger ca 1 km. fra broen.

 

Lengden på lørdagens etappe foreslås diskutert og besluttet i plenum før kanoturen starter. Leierplass og overnattingen blir imidlertid på Henmestangen/Borgebotn. Dette på bakgrunn av at det er bestilt en lavvu, som står oppsatt her. Bruk av lavvu som overnattingsenhet gjøres med bakgrunn i at det dermed blir mulig å gjennomføre sommermøte uavhengig av værsituasjonen.

Sommermøte avholdes lørdag kveld.

Etter en frokost i det fri på søndag, fortsetter kanoturen til nye områder i Vansjø.

 

Kanoturen avsluttes ved søndag ettermiddag, hvorpå vi deretter returnerer i bil til utgangspunktet.

 

Utstyr og påmelding.

 

Lei av kanoer, er som nevnt tidligere, allerede bestilt.

 

Enhver deltaker sørger for å ta med seg nødvendig turutstyr, samt nok mat og drikke til to dager. Det legges opp til at det kan provianteres på veien til Råde.

 

Turen klassifiseres som ”Lett”.

 

Endelig påmelding, samt hvem som kan kjøre og/eller eventuelt stiller med egen kano, gjøres til Lars Hollænder innen 18.05.00 på:

 

E-mail:           lars.hollander@telenor.com
Privat tlf.:          66 99 22 02
Mobil tlf.:          913 23 149

 

For styret 2000

 

Lars Hollænder