Innkalling HØSTTUR 99

Styret har herved gleden av å invitere til Høstturen 99. Dato for turen er forandret til
Søndag 10. Oktober.
Turen er en dagstur, og vil gå i området nord for Sokna, nærmere bestemt Buvatnet Nautskardfjellet Bukollen. Turen er klassifisert som lett.
Vi reiser fra Kolbotn ca. kl. 0800, og kjører til Sokna. Her tar vi av i retning Strømsåttbygda og kjører til Frisvatnet. Her er det bomvei videre til nordenden av Buvatnet. Her blir bilene parkert, og vi følger Fjellelvi fra Buvatnet og til fjells (Nedre prestegardstj.). Dersom tid og vær tillater det, går vi rundt til Bukollen, og ned til bilene herfra. Vi regner med å være hjemme igjen ca. kl. 2000, men her er vi veldig fleksible ( som alltid).
Styret har allerede vært og rekognosert deler av turen, og det ligger an til å bli en fin trasé oppover elva.
Hver mann må ha med egen matpakke og eventuell varm drikke. Vi satser på å ta to lenger matpauser ( to matpakker?). Været bestemmer bekledningen, men elver har en tendens til å være fuktige.
De som skal være med må melde fra til Bernt innen fredag 8.10.99.
Terje S. (ja, han skal være med) stiller med bil, men det kan godt tenkes at vi trenger en til.

For Styret i Gastrocnemius Spadserclub
Trond Nybø