Bilder fra vårturen 1998

 


Lossing av kano Bjørn Bålkos Bernt og John-Arne Småprat En turkamerat Bernt Lars