Bilder fra vårturen 1997

 


Innover Mønevannet  Leirplassen  Frokost  Kartlesing  Trange passasjer  Tonekollen 

Solopadling  3 retters?  Snaps   TRE  Tjuvfiske  Idyllisk!