Bilder fra vårturen 2000


Vansjø  Lossing på brygga  Sommermøte  Snapsekofferten  Hjemmekoselig  Mobiltest

Bålplassen  Stille før stormen  Kveldskos  Frokost