Bilder fra sommerturen 2000


Gjevilvasshytta  Over Mellomfjell  Mot Trollheimshytta  Ved Trollheimshytta  Turen til Snota

Rast ved bekken  Rast ved bekken  Toppen av Snota  Tilbake til Gjevilvasshytta  Avreise fra Gjevilvasshytta