Forslag til

 

Agenda - Årsmøte

Gastrocnemius Spadserclub

 

 

 

-Ordstyrer bør varsles før møte begynner
-Ordstyrer bør ikke sitte i styret

-Oppsummering av årets turer
-Oppsummering av pålagte arbeidsoppgaver

-Det settes opp et oversiktlig regnskap som leveres til alle ved innkalling

-Årets Gastrocnemius
-Årets Knemus

-Alt av saker som berører klubben kan tas opp
-Emner leveres til ordstyrer ved møtestart