Forslag til

 

Agenda - Sommermøte

Gastrocnemius Spadserclub

 

 

 

-Ordstyrer bør varsles før møte begynner
-Ordstyrer bør ikke sitte i styret

-Deltakelse på turer
-Økonomi
-Gjennomføring av kommende turer
-Orientering av pålagte arbeidsoppgaver

-Hemmelig valg

-Alt av saker som berører klubben kan tas opp
-Emner leveres til ordstyrer ved møtestart